COMMON REED BUNTING

Details

The Common Reed Bunting, a characteristic species of wetlands, attracts attention especially when the male delivers its plain song from a high reed stem. To divert the attention of intruders from the nest, the breeding birds drag themselves across the ground with drooping wings - a trick which small birds sitting on an elevated perch normally do not make use of.

Name

Latin:
English:

Deutsch:
Nederlands:

Emberiza schoeniclus
Common reed bunting

Rohrammer
Rietgors

© Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van Shootraw.nl . Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shootraw.

© 2020 BY SHOOTRAW.NL

  • Instagram