Schotse hooglanders in het water.

Uil

aalsgolvers in boom

goudvink-2

buizerd

specht

zwartkopmees

roodborstje4

pimpelmees

chipmunk3

zwartkoetje

chipmunk4

schotsehooglander

chipmunk1

Vlinder-Landkaartje

zwaan-met jong

uil

ganzen1

leeuw

ijsvogel

Roodborstje

Ijsvogel

Roodborstje

Uil

Vink

Torenvalk

Ijsvogel

Bonte specht

Boomklever

IJsvogel

Eekhoorn

Bonte specht

Winterkoninkje

roofvogel

© Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van Shootraw.nl . Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shootraw.

© 2020 BY SHOOTRAW.NL

  • Instagram